Områdemøder bringer os tættere på hinanden

En ny mødeform i AKB, København tager form, og det er en meget anderledes måde at samles end fx de årlige budgetmøder eller repræsentantskabsmødet. Områdemøder er ganske uformelle og handler især om at mødes omkring aktuelle emner, og hvad der optager os beboervalgte. Med områdemøderne kommer afdelingsbestyrelserne og organisationsbestyrelsen tættere på hinanden, og her kan […]