Den almene sektor må rette ryggen

Share

AKB, Københavns Grøndalsvænge er Almenbolig+ familieboliger.

En million borgere bor alment – og en million borgere bør have en stærkere stemme i offentligheden. Vi tager et stort socialt ansvar, og vi presser på for at skabe et mere socialt, økonomisk og miljømæssigt bæredygtigt samfund. Det kan nogle gange føles, som om vi hele tiden er med ryggen mod muren. Som om vi er i en konstant kamp mod forringelser af rammerne for at bo alment; Når Landsbyggefonden bliver tømt for ressourcer til den boligsociale indsats. Eller når de private boligudlejere bliver friholdt for, at kommunen kan anvise til deres boliger. Anvisningspolitikken kan gøre det svært at fastholde nogle områder som attraktive for alle, og det har store konsekvenser for os i den almene sektor.

Ungdomsboligerne ‘Lille Meyer’

Men i den almene sektor har vi faktisk god grund til at rette ryggen og være stolte af, det vi kan. For i den almene sektor har den enkelte beboer en fantastisk stærk mulighed og en demokratisk ret til at få indflydelse på sin bolig og området omkring. Samtidig giver det også en frihed og en sikkerhed at være lejer i det almene. Derfor fortjener den almene sektor en højere stemme i offentligheden, så vi ikke kun snakker om parcelhus-Danmark, vurderinger og friværdi. Vores opgave er at synliggøre eksempler på og fortællinger om, hvordan vi sammen skaber de boliger, der er attraktive for fremtidens beboere. Vi har bofællesskaber for seniorer, vi har Almenbolig+ boformen, og vi uddanner ambassadører, der giver unge i vores ungdomsboliger en bedre start. Disse historier skal vi høre meget mere om.

Bæredygtig udvikling og bedre social balance

Den almene sektor er et mangfoldigt sted og ikke et socialt boligbyggeri. Sådan skal det fortsætte med at være, og det betyder, at vi skal tilbyde boliger, der er i god stand, så alle har lyst til at bo der. Vi skal modernisere, og vi skal bygge bæredygtigt og inddrage hinanden gennem beboerdemokratiet.

For at skabe de bedst mulige rammer for udviklingen af de lokale almene fællesskaber, skal vi blive bedre til at bruge den samlede styrke som en million lejere har. Det betyder konkret, at vi skal skubbe til mere bæredygtig udvikling, at vi skal finde en bedre social balance og samtidig sikre, at vi stadigvæk kan tilbyde attraktive boliger, der er til at betale.

I AKB, København vil vi de næste ti år sikre denne udvikling gennem vores pejlemærker: Engagement, Naboskab, Grønt liv og Betalbare boliger. Disse fire pejlemærker guider os i at skabe stærke forpligtende fællesskaber gennem inklusion, beboerdemokrati og medbestemmelse. Pejlemærkerne guider os også til at skabe trygge og rare boliger, hvor vi passer på hinanden og udviser socialt ansvar. De guider os i at skabe rammerne for mere biodiversitet og det mindst mulige klimaaftryk i vores byggeri. Og de guider os i at være økonomisk ansvarlige og holde udgifterne på et fornuftigt niveau, så vi også i fremtiden har betalbare boliger. Vores pejlemærker forpligter os med andre ord til at skabe fremtidens foretrukne boliger, hvor liv, naboskab og engagement blomstrer.

/Bo & Peter

Bo Rasmussen og Peter Dam er nye medlemmer af Organisationsbestyrelsen i AKB, København

Dette indlæg blev udgivet i Beboerdemokrati, Bæredygtighed, Pejlemærker. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *