Digitale teknologier og beboerdemokratiet

Share

Corona har gjort mange af os til rutinerede brugere af Zoom og Teams og andre digitale værktøjer, som i en periode har erstattet de fysiske møder. Spørgsmålet er, hvilke fordele vi som beboerdemokrater kan drage af de erfaringer, vi har gjort os over det sidste halvandet års tid? I takt med at corona-restriktionerne bliver ophævet, vil den digitale kommunikationen, som vi har brugt med stor succes, ikke længere være et krav for at få beboerdemokratiet til at virke. Men samtidig må jeg selv erkende, at det har været en stor hjælp, at møder fandt sted online og at jeg ikke skulle storme hjem fra arbejde for at nå mødet kl. 17.00. Jeg tror ikke, at jeg er den eneste, der har haft det sådan.

Jeg tænker ikke, at digitale møder skal erstatte alle fysiske møder, men at de skal tænkes ind i vores arbejde som en alternativ, hvor det passer. For mig er formålet med at inddrage den digitale kommunikation i beboerdemokratiet at øge engagementet og gennemsigtigheden med vores beslutningsprocesser. Jeg tror på, at åbenhed, inklusion og deltagelse fører til bedre beslutninger, et styrket demokrati, og en større fællesskabsfølelse. Det synes jeg, vi allerede har vist med succes med hele processen omkring den nye strategi og pejlemærker. Vi har afholdt to temadage, én i november 2020 og én i april 2021, hvor repræsentantskabet og afdelingsbestyrelserne har været med til at definere og kommentere arbejdet. Undervejs har vi i organisationsbestyrelsen også holdt et strategiseminar og adskillige bestyrelsesmøder på Teams.

Jeg tror, at vi er mange, der kan få den positive erkendelse ud af hele corona-miseren, at vi kan indrette vores arbejdsdag, og vores frivillige arbejde på en mere fleksibel måde. Det betyder så også, at vi, når vi i højere grad går den digitale vej, skal sikre, at alle er med. Først og fremmest skal vi sikre en uhindret adgang til de programmer og værktøjer, som vi bruger. Min erfaring er, at man risikerer at miste nogle og at man ikke må glemme eller ekskludere nogle pga. manglende tekniske færdigheder. Vi skal mindske den digitale kløft ved hjælp af uddannelse med særlig fokus på sårbare og marginaliserede grupper.

Da vi i foråret holdt et seminar om den nye strategi og pejlemærker, havde vi nogle tekniske vanskeligheder og det tog en halv time at få et af medlemmerne på Teams. Vi fik løst det med og alt blev godt, men det er en reminder om, at vi skal hjælpe hinanden, sidemandsoplære og afsætte ekstra tid til digitale møder. Vi øver os stadigvæk, og det er ikke rart at stresse for meget. Vi kan også prøve at holde blandede møder, hvor vi tilbyder beboerne at komme ned på ejendomskontoret og deltage i et møde på storskærm derfra.

Jeg tror på, at digitale teknologier gør beboerdemokratiet mere tilgængeligt for nye generationer af lejere i de almene boliger og dermed styrker deres engagement. Jeg tror også på, at vi kan reagere hurtigere på de input vi får og på den måde skabe mere tillid og dialog. Sådan bliver vores beslutninger bedre og sådan styrker vi deres legitimitet. Vi kommer til at være mere synlige og mere til stede, lige præcis som da vi sendte live fra Lundtoftegade om regeringens nye forebyggelsesområder i forbindelse med Folkemødet på Bornholm.

Foran os har vi et stort arbejde med at få den nye strategi og de fire pejlemærker: Engagement, Naboskab, Grønt liv og Betalbare boliger, til at flytte ind i AKB, København. Jeg er sikker på, at nye måder at mødes på og hurtigere kommunikationsveje vil styrke beboerdemokratiet i AKB, København. Erkendelsen af, at vi kan det her, at vi faktisk er gode til det, og at vi gerne tager det ansvar på os at få alle med, giver mig stor tiltro til, at vi i de almene boliger kan bidrage til en stærk almen sektor og en demokratisering af samfundet.

 

Dette indlæg blev udgivet i Beboerdemokrati, Pejlemærker. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *