Et tilbageblik på året

Share

bjoern-shDer sker virkelig meget i AKB, København i disse år. De fleste tiltag sætter vi selv i søen og nogle få ting kommer udefra og tvinger os til at handle. Med et livligt og aktivt beboerdemokrati, er det organisationsbestyrelsens fineste opgave at forsøge at følge med, så godt vi kan.

Hvert år til repræsentantskabsmødet fortæller jeg om nogle af de større ting, der har optaget os i året, der er gået. Her på bloggen vil jeg give en opsummering af min årsberetning.

Vi lægger år for år planer for, hvad der skal være omdrejningspunkt for vores arbejde. Det gør vi ud fra vores Målsætningsprogram. Derudover er det bygge- og renoveringssager, økonomi og deltagelse i afdelingsmøder, som tager tid og fokus. Og så kommer der nogle gange noget udefra; nye muligheder, ændringer i lovgivning eller som vi oplever nu, nye krav til os i den almene sektor: vi skal spare 8,2 % på driftsomkostningerne.

Med sådan en stor opgave foran os, tænkte vi, at der var brug for lidt hjælp til at starte diskussionerne og finde frem til de bedste løsninger. Som gnisten, der skulle få motoren i gang, bestilte vi 360° analyser for næsten alle afdelinger og en for selskabet som helhed. Med rapporterne i hånden har vi sat gang i diskussionerne, både ude i afdelingerne og på selskabsniveau.

Den 21. juni holder vi sidste temaaften om emnet, og til september mødes vi til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, hvor vi beslutter, hvilken retning vi skal gå. Derefter kommer der lidt ro på.
Det kan være svært at prioritere, hvad man som beboerdemokrat skal deltage i og vi er rigtig glade for, at så mange har afsat tiden til at deltage.

Bæredygtige boliger, bæredygtige beboere

Bæredygtighedsprofil4Ligesom Målsætningsprogrammet og den boligsociale profil, så er vores nye bæredygtighedsprofil i høj grad med til at tegne AKB, Københavns fremtid. Og Københavns fremtid. Vores selskab har sat præg på byen i 104 år, og når vi beslutter os for at bygge og renovere bæredygtigt, at skabe gode sociale rum i byen og at forsætte med at bygge til alle – også dem der ikke har tykke pengepunge – så har det stor betydning for os beboere og for København.

Med bæredygtighedsprofilen har vi taget et vigtigt skridt ud af den rette vej. Og næste skridt er lige så vigtigt: bæredygtighedsprofilen skal bruges aktivt! Den sætter krav, når vi bygger nyt, og når vi renoverer. Den sætter krav til driften, og den sætter krav til os beboere – vi skal tage aktiv del i at skabe bæredygtige boliger i en bæredygtig by.

Et andet område fra Målsætningsprogrammet, vi har sat ekstra fokus på, er beboerdemokratiet.
På selskabsniveau har vi lagt stor vægt på, at alle beboervalgte bliver inddraget, når vi skal finde en løsning på besparelseskravene fra regeringen. Vi har derfor inviteret til flere temaaftener end normalt og det var meget vigtigt for os, at vi fik noget konkret med hjem fra Strategidag#7, så vi havde noget at arbejde videre ud fra.

Beboerdemokratiet og beboerinddragelsen er fundamentalt i AKB, København, og det fortsætter det med at være fremover.
Også i år, hvor ’Service overfor beboerne’ er i fokus.

Velkommen til nye AKB, Københavnere!

I marts i år tog vi imod nye AKB, Københavnere i vores nye AlmenBolig+ boliger i Arenakvarteret. Med de 60 nyligt indviede boliger i Nordre Fælled, har vi rundet 9000 boliger!
Og snart kommer flere til, for endnu en AlmenBolig+ afdeling står næsten klar til indflytning. Parkkvarteret, også i Ørestad, har 56 boliger, som bliver fulde af liv den 14. juli i år.

Der er helt utroligt stor interesse for vores AlmenBolig+ afdelinger. Det er et meget attraktivt tilbud midt i byen. Det er en ny måde at tænke almene boliger, og vi forsætter udviklingen af konceptet, og forsætter med at bygge AlmenBolig+.

En anden boligtype, som vi er rigtig gode til at bygge, er plejeboliger. Og vi har flere byggeprojekter i gang. Til efteråret bliver 2 plejecentre i Ørestaden færdige og i Valby har vi sat spadestik til byggeriet af plejecenter Følager. Det bliver Europas bedste plejecenter for blinde, svagtseende og døvblinde!

Det sociale liv i afdelingerne

Vi har lovet os selv og hinanden, at vores boligområder skal være gode at leve i for alle. Her skal være trygt, man skal trives, og der skal være gode rammer til et socialt liv mellem boligerne.

I det forløbne år har vi afsluttet 4 boligsociale helhedsplaner: to på Nørrebro, en i Sydhavnen og en på Sjælør Boulevard. De har stort set opfyldt alle deres opstillede mål og giver et godt grundlag for det videre boligsociale arbejde i områderne. Det kommer os alle til gode, både socialt og økonomisk. Når de, der har behov for det, får en hjælpende hånd, oplever vi alle, at det giver gode boligområder. Og når vi undgår udsættelser, så slipper afdelingerne for store regninger. I Sydhavnen alene har de sociale viceværter sidste år hjulpet 17 af vores naboer, så de kunne blive boende. Det har sparet afdelingerne for omkring 750.000 kr.

Det gode arbejde, vores boligsociale medarbejdere har lagt, fortsætter naturligvis. Med det nye år kom bevillinger til to nye boligsociale helhedsplaner:

Fællesskaberne på Sjælør Boulevard og i Sydhavnen og Nørrebrobyggerne på Nørrebro.

En del af noget større

Vi sidder naturligvis også med i Boligselskabernes Landsforenings 1. kreds, der dækker København og Frederiksberg.
Her arbejder vi der løbende på hovedaftalen mellem Københavns Kommune og BL’s 1.kreds for 2015 – 2018. Den fastlægger en række visioner og mål for samarbejdet mellem kommunen og de almene boligorganisationer.
Der har især været fokus på: liv i boligområderne, effektiv drift, procedurer for kollektiv råderet og samarbejde om udlån af lokaler.

Tak for godt samarbejde

Jeg benytter altid lejligheden ved repræsentantskabsmødet til at takke alle de mennesker, der er med til at gøre AKB, København til sådan et godt sted at have hjemme. Det gælder de øvrige bestyrelsesmedlemmer og den administrative ledelse samt alle ansatte i afdelingerne og ikke mindst medlemmerne i afdelingsbestyrelserne, som har lagt en rigtig stor indsats.

En helt særlig tak skal Karen Levin Nielsen have. Hun går af som næstformand efter mange års imponerende arbejde. Karen var med til at etablere det beboerdemokrati, vi kender i dag, og vi kommer til at savne hende rigtig meget i organisationsbestyrelsen. Den 8. juni holder vi reception for Karen, så vi kan takke hende med maner for det kæmpestore stykke arbejde, hun har gjort for os, der bor i AKB, København.

Bjørn

 

Om Bjørn Petersen

Formand for organisationsbestyrelsen
Dette indlæg blev udgivet i Beboerdemokrati, Bæredygtighed, Pas på huslejen, Uncategorized og tagget , , , , . Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *