Et vellykket repræsentantskabsmøde – som vi altid vil huske

Share

I mine snart 25 år som formand har jeg haft fornøjelsen at byde velkommen til rigtig mange af AKB, Københavns repræsentantskabsmøder. Ingen møder er ens, og der er altid nyt på dagsordenen – og vigtige beslutninger for repræsentantskabet at træffe. Alligevel er vi nok mange, der vil huske lige præcis dette års repræsentantskabsmøde som ganske anderledes på grund af den meget aktuelle coronakrise.

Trods mundbind, god afstand mellem stolene og håndsprit til den enkelte såvel som dem, der gik på talerstolen, forløb repræsentantskabsmødet godt. Det vil jeg gerne takke repræsentantskabet for. Alle bakkede op om at forhåndstilmelde sig, vise hensyn til hinanden og følge myndighedernes gode råd.

Her får du et indblik i AKB, Københavns ordinære repræsentantskabsmøde 2020, valget til organisationsbestyrelsen og organisationsbestyrelsens beretning.

Digital afstemning sparede tid og håndholdt den gode adfærd
I AKB, København har vi altid været gode til at nytænke og finde løsninger. Det sætter coronakrisen ikke en stopper for. Tværtimod griber vi de muligheder, som nu engang opstår. Et godt eksempel fra repræsentantskabsmødet er digital afstemning.

Alle deltagere fik sammen med hver deres portionsanrettede mad udleveret en lille stemmekontrol. Det sparede en masse print af stemmesedler, og så sparede det også tid i forhold til at udfylde, indsamle og optælle stemmesedler. Men mindst ligeså vigtigt bidrog det til den gode hygiejne, fordi alle kunne blive siddende på egne pladser, og stemmesedler skulle ikke skifte hænder fra en repræsentant til et stemmeudvalg.

Som med alt nyt kan der være lidt startvanskeligheder, og vi skulle da også lige teste et par gange, så alle blev fortrolige med at stemme digitalt. Det lykkedes trods få udfordringer.

Mon ikke vi kommer til at se flere digitale afstemninger i fremtiden, så tiden kan bruges mere effektivt på at debattere og drøfte aktuelle og fremtidige forhold vedrørende AKB, København.

Det er en vigtig del af vores repræsentantskabsmøder, og i år var der da også gode drøftelser – blandt andet om særboliger. Der var bred enighed om, at det ikke er rimeligt, at kommunen udpeger de samme boliger til særboliger hele tiden, så der er behov for at undersøge, om det kan gøres anderledes.

Stor tilslutning til 10 anbefalinger om god mødeadfærd
Den gode adfærd til repræsentantskabsmødet tog ikke kun udgangspunkt i coronasituationen. På sidste års repræsentantskabsmøde blev der nedsat to arbejdsgrupper. En af dem har kigget på, hvordan vi i AKB, København kan holde endnu bedre repræsentantskabsmøder. Efter gode drøftelser er gruppen nået frem til 10 anbefalinger om god mødeadfærd. Repræsentantskabet tilsluttede sig tydeligt og højlydt med klapsalver alle 10 anbefalinger, som vi kommer til at følge fremadrettet:

Der skal lyde en stor tak til begge arbejdsgrupper for deres gode arbejde.

I år både en mundtlig og skriftlig beretning
Udover de 10 anbefalinger foreslog arbejdsgruppen, at organisationsbestyrelsens beretning ændrer form. Derfor havde jeg i år fornøjelsen at præsentere to beretninger for repræsentantskabet: En skriftlig beretning med tilbageblik på året 2019 i AKB, København, som alle repræsentanter modtog forud for repræsentantskabsmødet. Derudover en mundtlig beretning på selve repræsentantskabsmødet med udgangspunkt i de aktuelle forhold og samtidig et kig ud i fremtiden.

Her kan du læse den skriftlige beretning
Her kan du læse den mundtlige beretning

Repræsentantskabet godkendte både organisationsbestyrelsens skriftlige og mundtlige beretning. Det giver god mening at lave denne opdeling af beretningen, når der sker så meget nyt i og uden for AKB, København. På den måde kan vi traditionen tro stadig se tilbage på året, der gik, men også rette blikket ud i tiden.

Tak for tilliden og opbakningen til os i organisationsbestyrelsen
Medlemmerne i organisationsbestyrelsen er på valg hvert 2. år, forskudt af hinanden. I år var jeg selv på valg som formand, og Flemming Biirsdahl og Omar Abachri var på valg som medlemmer i organisationsbestyrelsen. Vi genopstillede alle. Derudover var Jette Bergenholz Bautrup indstillet til at fortsætte som særligt udpeget medlem med bred samfundsmæssig interesse.

I denne valgpjece kan du se vores motivation for at genopstille

Alle valgbare repræsentanter havde mulighed for at stille op på forhånd og dermed også komme med i valgpjecen, men man kunne som altid også stille op på dagen.

Ingen repræsentanter ønskede at stille op og dermed fortsætter organisationsbestyrelsen med de samme medlemmer. Jeg taler for os alle fire, når jeg siger tusind tak til repræsentantskabet for den store tillid og opbakning ved at genvælge os alle sammen. Vi er alle dybt taknemmelige for at kunne fortsætte vores arbejde på vegne af alle boligafdelinger og ikke mindst beboerne i AKB, København.

På gensyn her på OB-bloggen
Efter knapt halvandet år sammen i organisationsbestyrelsen kender vi nu hinanden rigtig godt. Det baner vejen for mange gode drøftelser på vores møder, hvor vores forskellige perspektiver og synsvinkler kommer i spil. Den gode dynamik bunder især i, at vi alle er forskellige og bidrager på forskellig vis, men til noget fælles – nemlig AKB, København.

Her på bloggen vil du forsat kunne møde os alle i organisationsbestyrelsen, når vi fortæller om alt det, der rører sig i AKB, København. Alt det spændende såvel som de udfordringer, vi skal finde løsninger på. Indtil da – på gensyn.

Bjørn

Om Bjørn Petersen

Formand for organisationsbestyrelsen
Dette indlæg blev udgivet i Beboerdemokrati, Repræsentantskabsmøde. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *