Fra ord til handling med AKB, Københavns nye strategi – de første spæde skridt er taget

Share

Vi har vedtaget en ny ambitiøs strategi frem mod 2030 og 4 stærke pejlemærker for AKB, København. Forud for den proces ligger der et enormt stykke arbejde og bidrag fra ikke mindst beboere, afdelingsbestyrelser og repræsentantskabet. Det er mundet ud i et flot materiale med bl.a. strategitekst og pejlemærkepostkort med hver deres unikke beskrivelse, der bygger på AKB, Københavns beboerværdier. Måske du har set det her på vores hjemmeside?

Vi vil ikke lægge skjul på, at vi er stolte af resultatet. Eller skulle vi snarere sige, det foreløbige resultat, for vi er langt fra i mål. Tværtimod er det fristende at sige, at arbejdet frem til nu med at få fire stærke pejlemærker på plads var den lette del – velvidende, at det som nævnt har krævet en enorm arbejdsindsats. Så når vi i organisationsbestyrelsen siger det på den måde, skyldes det, at det egentlige strategiarbejde først skal i gang nu – i alle led og kanter af AKB, København. Det gælder os i organisationsbestyrelsen. Det gælder afdelingsbestyrelser, og det gælder alle medarbejderne. For det er nødvendigt for, at vi kan sætte handling bag ordene ’sammen skaber vi’, som er navnet på vores nye fælles strategi. Med andre ord er det nu, at vi skal trække i arbejdstøjet. Heldigvis er det også sjovt og motiverende. Og det kommer til at kendetegne året 2022 i AKB, København.

 

 

 

 

 

 

 


Hvilken retning skal AKB, København som boligselskab gå?
2022 var knapt begyndt, før vi i organisationsbestyrelsen skiftede nytårshatten ud med strategihatten. I januar var vi nemlig på vores årlige organisationsbestyrelsesseminar under temaet ’fra ord til handling’. AKB, Københavns nye strategi forudsætter, at strategien skabes nede fra og op ved, at de enkelte boligafdelinger selv beslutter, hvordan de vil arbejde med pejlemærkerne. Men AKB, København skal som boligselskab selvfølgelig også arbejde ambitiøst og målrettet i et større perspektiv.

Det er vores fornemmeste rolle som organisationsbestyrelse at sikre, at AKB, København er tidssvarende, ambitiøs og en stærk spiller i den almene sektor i hovedstaden. Til glæde for både nuværende og nye beboere. På vores seminar fik vi for første gang prøvet kræfter med at bruge pejlemærkerne som et værktøj til at rammesætte vores ambitioner. For hvordan sikrer vi Engagement, Naboskab, Grønt liv og Betalbare boliger i det større perspektiv? Nogle af vores drøftelser i organisationsbestyrelsen gik på mere politisk indflydelse og synlighed for AKB, København. Den bæredygtige dagsorden og FN’s verdensmål er selvfølgelig også et stort fokus for os. Eksempelvis i forhold til nybyggeri og renoveringer og indkøb. Sidst, men ikke mindst, er der også et stort fokus – både udefra, men også internt i AKB, København – på effektivisering, så vi fortsat har betalbare boliger for alle i hovedstadsområdet.

Vi havde mange spændende drøftelser og workshops på seminaret. Men et færdigt katalog med handlinger, der skal til for at nå i mål med vores ambitioner for de 4 pejlemærker, er ikke på plads. Det kræver yderligere drøftelse og arbejde i organisationsbestyrelsen, når det gælder de større emner som fx at sætte stærke og ambitiøse bæredygtige krav for vores nybyggeri og renoveringer. Og den proces er vi lige nu i gang med på årets OB-møder. Det vil vi fortælle mere om, når vi er nogle skridt videre i processen.

 

 

 

 

 

 

 


Afdelingsbestyrelserne og repræsentantskabet var på Strategidag i Zoo

I AKB, København har vi i mere end 10 år haft en stolt tradition med at samles på strategidage – alle beboervalgte i AKB, København. Det holder vi også fast i fremover, og i organisationsbestyrelsen håber vi, at mange flere afdelingsbestyrelser vil deltage de næste år frem. For det er her, man for alvor kan videndele med andre afdelingsbestyrelser og lade sig inspirere af hinanden.

I år fandt strategidagen sted i København Zoo og med en efterfølgende særlig guidet rundtur for alle deltagere. I organisationsbestyrelsen synes vi altid, at det er en fornøjelse at være sammen med afdelingsbestyrelserne på den årlige strategidag og få deres inputs og bidrag. Men i år var det særligt dejligt at være samlet på strategidagen i Zoo. Ikke kun på grund af de ualmindelige flotte rammer, men også fordi det var dejligt endelig at kunne samles igen i forhold til Corona.

Derudover også fordi, at der var flere nye ansigter med på dagen – nye bestyrelsesmedlemmer fra afdelingerne. Og endelig også fordi, at det var en stor fornøjelse at præsentere afdelingsbestyrelserne og repræsentantskabet for de værktøjer, vi har lavet for at komme fra ord til handling. Nemlig pejlemærkeguiden med 6 trin, der sætter rammerne for de gode debatter og overvejelser omkring pejlemærkerne og konkrete handlinger. På strategidagen fik afdelingsbestyrelserne prøvet guiden, inden de nu skal hjem i egen afdeling og bruge den.

 

 

 

 

 

 


Områdemøder i foråret og repræsentantskabsmøde til sommer i nyt format

Som nævnt vil 2022 i AKB, København kendetegne arbejdet med at komme fra ord til handling. Vi planlægger tre områdemøder i foråret for alle afdelingsbestyrelser, hvor det mere lokale strategiarbejde kommer til at danne ramme om møderne. Så bor man fx i en af vores mange afdelinger i Sydhavnen, så er det på områdemødet i Sydhavnen, at man har mulighed for at sparre og videndele med andre afdelingsbestyrelser i sit nærområde. Invitationer sendes ud på mail snarest til alle afdelingsbestyrelser.

En anden ting, vi glæder os til, er repræsentantskabsmødet i juni. Her lægger vi op til et nyt format, hvor der udover valg, godkendelse regnskaber mv. også sættes fokus på videndeling omkring den nye strategi og de nye pejlemærker. Mere info følger.

Og apropos videndeling… Vi er spændte på at lancere vores splinternye hjemmeside her i foråret, hvor der selvfølgelig også er et stort pejlemærkeunivers og område for videndeling. Meget mere om det inden længe.

Med venlig hilsen
Organisationsbestyrelsen

Dette indlæg blev udgivet i Beboerdemokrati, Pejlemærker, Sammen skaber vi, Strategi 2030. Bogmærk permalinket.