Temaaften om AKB, Københavns strategi og pejlemærker 26. november 2020

Share

Her mod slutningen af året er vi i organisationsbestyrelsen allerede langt i planlægningen af 2021. Vi har de første mange møder i kalenderen. Og de er fortsat helt eller delvis virtuelle – med nogle ganske få undtagelser.

I den forbindelse vil vi bede om jeres fortsatte tålmodighed med afviklingen af møder og arrangementer. Vi har eksperimenteret med forskellige fysiske og tekniske formater. Senest til vores temaaften 26. november, som vi afholdt virtuelt som en ”live event”. De eneste, der mødtes fysisk, var os fra organisationsbestyrelsen. Alle andre deltog virtuelt fra afdelinger rundt om i byen.

Digitale møder er vores nye virkelighed

Temaaftenen handlede om AKB, Københavns strategi og pejlemærker, og mødeformen indebar, at vi i organisationsbestyrelsen nøje havde forberedt os ud fra en drejebog, der beskrev alt, der skulle ske i løbet af aftenen, minut for minut. En noget pudsig og uvant situation, men den betød, at vi kunne afholde temaaftenen som planlagt. Og at vi kunne have afdelingsbestyrelser, beboere og medarbejdere med på distancen – takket være kundecenterets snilde og jeres overbærenhed.

Trods grundige forberedelser og coronahensyn blev vi udfordret helt frem til målstregen: Op til mødet måtte tre medlemmer af organisationsbestyrelsen melde fra på grund af smittefare, og på selve mødedagen blev endnu to forhindret i at deltage. Men: Vilje og opfindsomhed sejrede, og det lykkedes os at gennemføre temaaftenen. Blandt andet med indsendte filmklip og sidste-øjebliks-rolleskift.

I løbet af aftenen gennemgik vi de fire pejlemærker, der er grundlaget for AKB, Københavns værdibaserede strategi, fra organisationsbestyrelsens og afdelingsbestyrelsernes perspektiv. Vi så eksempler på, hvordan pejlemærkerne allerede kommer til udtryk rundt om i boligafdelingerne. Vi debatterede pejlemærkernes funktion og samklang med resten af AKB, Københavns aktiviteter. Og vi lyttede til det input, vi fik fra hinanden, og fra jer i afdelingerne. Alt det tager vi med os til slutspurten frem mod den endelige fremlæggelse for repræsentantskabet til februar.

Du kan se eller gense temaaftenen her (vær opmærksom på, at lyd og billede ikke er synkroniseret i enkelte indslag):

 

Et sjældent fysisk møde – i vilde omgivelser

Én af undtagelserne fra den digitale mødeform er vores bestyrelsesseminar 30. januar 2021, hvor vi samles for at runde arbejdet med strategi og pejlemærker af. Blandt andet med afsæt i det input, vi fik under temaaftenen.

Det har været en vigtig del af processen at åbne dialogen om strategien og pejlemærkerne, så vi fik perspektiveret og kvalificeret alt, hvad vi besluttede. Den form for selvrefleksion skal vi tillade os. For at værne om – og aktivere – vores beboerdemokrati. Det er en forudsætning for at lykkes, at flest muligt kan se sig selv og deres boligafdeling afspejlet i pejlemærkerne og de støtteord, vi ender med. Det skaber forankring og følelsen af ejerskab ude i afdelingerne.

Planen herfra er altså, at vi vender strategi og pejlemærker en sidste gang på bestyrelsesseminaret, hvor vi mødes i Zoologisk Have. Med god afstand mellem os – og mulighed for at komme ud i det fri mellem de faglige indslag. Vi har valgt at afholde mødet fysisk, fordi vi oplever afrundingen af strategiprocessen som forretningskritisk.

Strategi og pejlemærker slippes løs til foråret

Efter bestyrelsesseminaret indstiller vi strategi og pejlemærker til vedtagelse hos repræsentantskabet på det ekstraordinære møde 24. februar. Og når alt forhåbentlig er vedtaget, er det tid til, at pejlemærkerne skal ud at slå rod i afdelingerne. Som et fælles sæt af rammer, vi kan samles om, og bruge til at sætte retning og sikre fremdrift med.

Derfra er det op til de enkelte afdelinger at fylde rammerne ud med konkrete handlinger, projekter og målsætninger. Og at dele viden, erfaring og oplevelser med hinanden. Så det, vi gør, får endnu større gennemslag – og giver genklang i verden omkring os.

Vi glæder os til at tage de sidste skridt. Og til at kunne slippe pejlemærkerne løs ude i boligafdelingerne i løbet af foråret.

Indtil da – på gensyn. Til møder. Og her på bloggen…

Bjørn

Om Bjørn Petersen

Formand for organisationsbestyrelsen
Dette indlæg blev udgivet i Fra værdier til strategi. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *