Veloverstået repræsentantskabsmøde i AKB, København!

Share

Onsdag den 29. maj var der repræsentantskabsmøde i AKB, København med livlige debatter og mange input fra repræsentanterne. Repræsentantskabet valgte også nye medlemmer til organisationsbestyrelsen og godkendte beretningen og regnskabet for 2018.

Lige som de seneste år får du her på bloggen et overblik over valgresultater og et resumé af organisationsbestyrelsens beretning.

Valg til organisationsbestyrelsen
AKB, Københavns repræsentantskab skulle vælge en næstformand og to medlemmer til organisationsbestyrelsen.

Mikkel Warming blev genvalgt som næstformand for to år. Derudover byder vi velkommen til to nye medlemmer i organisationsbestyrelsen – Søren-Emil Schütt, som er formand for Lundtoftegade, og Flemming Biirsdahl, der er næstformand i Øbrohus. De afløser henholdsvis Daniel Mangold, der ikke genopstillede, og Rasmus Riley, som er flyttet til Grønland. Vi vil snart præsentere Søren-Emil og Flemming yderligere her på bloggen.

Organisationsbestyrelsens beretning

På vegne af organisationsbestyrelsen fremlagde jeg AKB, Københavns beretning for 2018, der var et begivenhedsrigt år i AKB, København – og 2019 tegner til at blive lige så.

Jeg fortalte blandt andet om det, der især har fyldt i 2018 og også fylder her i 2019:

  • AKB, Københavns stærke demokrati
  • Mange gode tiltag mod ghettoplanen
  • Handleplan, målsætningsprogram og værdiprocesser
  • Masser af nye boliger i AKB, København

AKB, Københavns stærke demokrati

I 2018 kom demokratiet i AKB, København til sin ret på blandt andet ekstraordinære repræsentantskabsmøder og områdemøder.

På de ekstraordinære repræsentantskabsmøder traf repræsentantskabet en historisk beslutning om, hvorvidt næstformand Mikkel Warming kunne søge genvalg på repræsentantskabsmødet i 2019. Beslutningen skulle træffes, fordi Mikkel Warming nu både er næstformand i AKB, København og ansat i KAB, efter at Boligforeningen 3B blev en del af KAB-fællesskabet den 1. januar 2019. Dette er ikke i overensstemmelse med AKB, Københavns vedtægter, men repræsentantskabet besluttede på demokratisk vis at give en midlertidig dispensation, så Mikkel Warming nu kunne gå på genvalg som næstformand i AKB, København for de næste to år – og han blev som nævnt genvalgt.

På områdemøder i foråret 2019 var Radiussagen på dagsordenen, og alle afdelingsbestyrelser i AKB, København var inviteret. På møderne bidrog afdelingsbestyrelserne med input og konstruktive debatter om, hvordan vi i AKB, København sikrer, at vi fremadrettet gør vores indflydelse bedst gældende.

Jeg er gået med i en taskforce, som KAB’s bestyrelse har nedsat i kølvandet på Radiussagen. På et ekstraordinært repræsentantskabsmøde i KAB i juni 2019 vil vi i taskforcen præsentere forslag til, hvordan der fremover bør søges indflydelse med et klart mandat – herunder valg til bestyrelsesposter.

Mange gode tiltag mod ghettoplanen

I beretningen fortalte jeg også, at AKB, København i 2018 har lavet flere tiltag mod regeringens såkaldte ghettoplan – og fortsat vil gøre det. Det gælder ikke kun Lundtoftegade, der har fået regeringens ghettostempel, men også de boligområder, der kan risikere at ende på ghettolisten.

I AKB, København har vi mange gode boligsociale tiltag med vores boligsociale helhedsplaner i Lundtoftegade og på Sjælør Boulevard. Vi prøvede blandt andet for første gang at holde opgangsmøder i Lundtoftegade, der er en ganske uformel mødeform i beboernes egne opgange. Opgangsmøderne er en stor succes og har blandt andet resulteret i, at deltagelsen på afdelingsmøderne er steget med godt 60 procent. Opgangsmøder var i øvrigt nomineret til en Boligsocial Inspirationspris i 2018.

Handleplan, målsætningsprogram og værdiprocesser

AKB, København er godt i gang med at realisere mange af tiltagene i vores fælles handleplan ’Pas på huslejen og bevar den gode service’. Vi diskuterer blandt andet, hvordan vi kan lave nye, lokale servicefællesskaber og dermed øge driftssamarbejdet på tværs af flere afdelinger. Derudover har vi rullet en beboerapp ud til stort set alle AKB, Københavnerne. Beboerne har taget godt imod funktionerne i appen og er blandt andet gode til at melde sager ind via appen til driften. Det giver god service til beboerne, og medarbejderne kan på en nem måde håndtere opgaver.

Vi er også nået langt med vores målsætningsprogram, der løber frem til 2020. Fra næste år vil vi arbejde ud fra vores fælles levede værdier og AKB, Københavnernes gode fortællinger. Præcis som vi løftede sløret for på Strategidag #9 i foråret. Snart vil beboere og afdelingsbestyrelser blevet inviteret til workshops i nærheden af deres afdeling, hvor vi sammen skal finde frem til vores gode fortællinger i AKB, København.

Masser af nye boliger i AKB, København

2018 blev endnu et år, hvor vi kunne byde velkommen til nye AKB, Københavnere i nybyggede boliger.

De første beboere i Arena, Kanal- og Velfærdshuset i Ørestaden flyttede ind både før og efter årsskiftet 2017/2018. Med netop disse boliger er AKB, København fortsat med til at tage ansvar og sikre gode, betalelige boliger til alle typer mennesker. Arena, Kanal- og Velfærdshuset er gode, moderne bosteder for personer med multihandicap og sindslidelser.

Her i foråret 2019 flyttede de første beboere ind i Solgaven i Valby, der består af 93 plejeboliger og ældreboliger for blinde, døvblinde og svagtseende.

Til august har vi 24 nye AlmenBolig+ rækkehuse klar på Grønttorvet i Valby. Og i 2020, lige ved siden af, bygger vi i et fælles etagebyggeri med SAB med i alt 56 nye familieboliger og 7 ungdomsboliger.

Vi har i det hele taget mange ungdomsboliger på vej og er på den måde med til at sikre gode, billige boliger til de mange studerende i hovedstaden. 97 ungdomsboliger står klar i september på Amager i den nye afdeling ’Faste Batteri’. Her er 10 af de kommende beboere blevet udvalgt til ambassadører, der skal sikre, at de øvrige beboere får en god indflytning. Til gengæld får ambassadørerne en måneds gratis husleje.

I slutningen af 2019 kan vi så byde velkommen til endnu flere studerende og andre i et spændende byggeri på Teglholmen i København SV. Her bygger vi nemlig 71 familieboliger og 11 ungdomsboliger.

Med disse ord om alt det, der sker på byggefronten i AKB, København, sluttede jeg beretningen.

Lige nu er AKB, København på Folkemødet 2019 på Bornholm. Her holder vi sammen med Boligforeningen 3B arrangementet ’Vi er ikke en ghetto!”. På talerstolen er Simone Bille og Søren-Emil Schütt fra organisationsbestyrelsen og mig selv.

Det vil du høre mere om i næste indlæg her på bloggen efter Folkemødet.

Bjørn Petersen, formand for AKB, København

Om Bjørn Petersen

Formand for organisationsbestyrelsen
Dette indlæg blev udgivet i Beboerdemokrati, Repræsentantskabsmøde og tagget , , . Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *