Vi glæder os til at komme fra værdier til strategi

Share

2020 er skudt i gang, og i AKB, København har vi store ambitioner for det nye år. Måske endda i endnu højere grad end de seneste år, fordi vores nuværende målsætningsprogram løber til og med 2020.

Derfor er vi allerede på årets 2. måned godt i gang med at finde frem til, hvad AKB, København fremadrettet vil sigte mod. Det er nu, at vores ambitioner om at arbejde værdibaseret bliver til virkelighed. I 2019 var det et centralt omdrejningspunkt på blandt andet organisationsbestyrelsens seminar og Strategidag#9 – og i år stiller vi endnu skarpere på at komme fra værdier til strategi med afsæt i de værdier, der nu er blevet tydelige.

AKB, Københavns beboerværdier
Siden Strategidag#9 i 2019 er der sket meget. Knapt 100 beboere og beboervalgte har gennem interviews og workshops sat ord på, hvad der for dem er det bedste ved at bo i AKB, København. De mange fortællinger dykkede vi og resten af organisationsbestyrelsen ned i på vores årlige seminar i sidste måned.

Vi blev klogere på, hvad der optager beboerne. Man kan sige, at de mange fortællinger blandt beboerne er en del af AKB, Københavns ’hvorfor’. Altså hvorfor vi er til. Det er vigtigt at have i baghovedet, når vi træffer beslutninger om fremtiden – ligesom nu hvor vi står over for at finde frem til, hvor AKB, København så skal hen med en ny strategi.

Ny tid med mange forandringer
Beboernes fortællinger er som sagt en del af AKB, Københavns ’hvorfor’. Men vi er også en del af en omskiftelig omverden, som påvirker os – og som vi selv ønsker at påvirke, fordi vi har et ansvar over for nuværende såvel som kommende beboere. Derfor var omverdenens mange forandringer også et varmt emne på organisationsbestyrelsens seminar i år. For hvordan sikrer vi, at vores nye strategi også tager højde for omverdenens forandringer?

Det er vi i organisationsbestyrelsen optaget af, og derfor har vi også fokus på at tage ved lære af AKB, Københavns mange erfaringer. Et tydeligt eksempel er AKB, Københavns målsætningsprogram, der løber fra 2013 til 2020. Det kom godt fra start, og vi er lykkedes med rigtig meget af det, vi satte os for. Samtidig erfarer vi også, at verden i 2013 så helt anderledes ud, end den gør i 2020. For der sker hele tiden forandringer, der påvirker os – og det skal vi kunne tilpasse os. Derfor skal vores retning for hele boligselskabet have en mere overordnet og værdibaseret karakter – og de konkrete mål og handlinger skal fastsættes lokalt i afdelingerne og for en kortere periode.

Pejlemærker vil sætte retning
Ligesom vi skal kunne tilpasse os en omverden i forandring, er det også nødvendigt at kunne imødekomme forskellige behov. Ingen afdelinger i AKB, København er ens, men alle har forskellige styrker – og også forskellige udfordringer. Derfor ønsker vi også at tegne en fremtidig strategi for AKB, København med rum til forskellighed.

Det kan vi gøre ved at lave pejlemærker, der tager udgangspunkt i AKB, Københavns ’hvorfor’ og samtidig viser den retning, vi ønsker at gå. Men hvordan man så helt konkret ønsker at arbejde med pejlemærkerne, vil være op til den enkelte boligafdeling, og hvad der giver bedst mening lokalt. Så man kan sige, at AKB, København som boligselskab har tegnet rammerne for en ny strategi på baggrund af værdierne – men det er så op til de enkelte boligafdelinger at udfylde rammerne med konkrete indsatser, mål mv.

Denne nye, spændende måde at arbejde på vil samtidig bidrage til det store potentiale for videndeling på tværs af AKB, København. For selvom boligafdelingerne er forskellige, har de også meget tilfælles og kan derfor inspirere hinanden og udveksle erfaringer.

Vi glæder os til Strategidag#10
I AKB, København har vi en stolt tradition med årlige strategidage, hvor alle afdelingsbestyrelserne og organisationsbestyrelsen samles, og i år har strategidagen 10 års jubilæum. Vi håber, at der traditionen tro er stort fremmøde, når vi mødes lørdag den 29. februar i historiske omgivelser på Arbejdermuseet.

På årets strategidag glæder vi os især til at høre afdelingsbestyrelsernes inputs til, hvordan vi konkret kan sikre, at AKB, Københavns fremtidige strategi kommer ud og leve i boligafdelingerne – både sammen og hver for sig – og at det bliver både sjovt og lærerigt undervejs. Afdelingsbestyrelserne kan glæde sig til humoristiske indspark til dette fra dobbelt verdensmester i roning, Mette Bloch.

Vi glæder os til her på OB-bloggen at fortælle meget mere om AKB, Københavns videre arbejde med at komme fra værdier til strategi.

Indtil da – på gensyn.

Helle, Jette, Flemming og Mikkel

Dette indlæg blev udgivet i Beboerdemokrati, Fra værdier til strategi. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *