Vi kæmper for mangfoldighed – også på Stejlepladsen

Share

AKB, København har mere end 9.000 boliger i København. Vi er en stor boligorganisation. Vi har indflydelse. Vi kan påvirke vores omgivelser. Og vi er med til at præge de dele af København, hvor vi er til stede. Vi har samtidig et ansvar for alle os, der bor i AKB, Københavns boliger. Og for de omgivelser, som vores boliger er en del af.

Det gælder særligt i Sydhavnen, hvor AKB, København har sine rødder, og hvor vi helt bogstaveligt var med til at bygge bydelen op fra grunden for mere end 100 år siden. AKB, København har i dag næsten 3.000 boliger i Sydhavnen svarende til knap en tredjedel af alle bydelens boliger. Sydhavnens særlige kultur er med andre ord også AKB, Københavns kultur. Vi er både en del af og med til at definere bydelen. Derfor har vi – og føler også – et særligt ansvar for Sydhavnen, for vores beboere, for udviklingen og for fremtiden der. Det ansvar må vi tage på os, så godt vi kan – også når tingene er rigtig svære.

Svære tider i Sydhavnen

Og der foregår nogle svære og triste ting i Sydhavnen i øjeblikket. På Anker Jørgensens Plads har der – siden Mozarts Plads blev afspærret på grund metroarbejdet – været rigtig mange meget udsatte mennesker samlet på meget lidt plads. Med blandt andet konflikter, larm og stofsalg til følge. Det er selvfølgelig helt uholdbart for naboerne omkring pladsen, som alle bor i AKB, Københavns boliger.

Vi har hjulpet med hegn, bakket de aktive beboere op og forsøgt at påvirke kommunen til at gribe mere effektivt ind på pladsen. Anker Jørgensens Plads er kommunens plads, og selvom nogle af de udsatte, der bruger den, sikkert bor i AKB, København-byggeri, så er der også mange, der ikke gør. På mange stræk mener vi, at det er kommunens ansvar at løfte ansvaret for de udsatte på pladsen, men vi har i AKB, København alligevel søgt TrygFonden om midler til en social vicevært. Og det har vi fået. Vedkommende er lige startet, og vil forhåbentlig kunne skabe mere ro på pladsen og for de omkringboende ved at hjælpe nogle af de udsatte videre.

Dette er ét håndgribeligt eksempel på at vi i AKB, København tager ansvar for Sydhavnen. Lad mig give ét eksempel mere. Og lige så aktuelt…

Sydhavnens sjæl skal bevares

Noget som for tiden fylder rigtig meget i den offentlige debat i almindelighed – og i Sydhavnen i særdeleshed – er borgerrepræsentationens beslutning om at bygge på Stejlepladsen ved Fiskerhavnen. Det har været som at overvære en togkatastrofe i slowmotion gennem to år: Hvordan et politisk flertal i ly af natten inddrog Stejlepladsen for at betale for en allerede anlagt metro på Amager. Og hvordan selvsamme flertal affredede området ved lov.

Stejlepladsen har en særlig kulturhistorisk betydning som en del af det selvgroede, Klondyke-miljø, der er en del af Sydhavnens mangfoldighed og charme. Jeg løber i området mange gange om ugen, og det er en vigtig del af bydelens sjæl.

Det er svært at finde nogen i Sydhavnen, som går ind for byggeriet på Stejlepladsen. Også blandt os der bor alment. For vi vil gerne bevare ånden, miljøet og kulturen i Sydhavnen – inklusive de selvgroede og selvbyggede lommer, som gør området til noget helt særligt. Og vi vil for alt i verden undgå, at vores højt elskede pletter af oprindelig og broget idyl bliver indtaget af kontorpaladser og glashuse fyldt med dyre ejerboliger. Byggerier som, langsomt men sikkert, vil fordrive områdets eksisterende beboere og skære sig ind i omgivelserne som en skarptsleben le gennem en blomstereng.

Blandt andet derfor har jeg – sammen med mange andre i Sydhavnen – været medunderskriver på en annonce, som her i januar opfordrede politikerne på rådhuset til at forkaste lokalplanen. Men flertallet stod fast. Trods et pinagtigt forsøg på at blæse og have mel i munden fra et af forligspartierne i de sidste dage inden afstemningen. Nu er lokalplanen vedtaget. Og nu ser det ud til at der bliver bygget på Stejlepladsen.

Visualisering Stejlepladsen

Ansvar handler også om at bygge bro

Hvordan løfter vi som AKB, København så vores ansvar over for Sydhavnen? Over for den kultur og det liv i bydelen, som vi selv er en del af? Kan vi forhindre, at der (igen) rejses et velhaverbyggeri uden forbindelse til andet end sig selv, sin friværdi og sine egne, som det er sket alt for mange steder i byen? For eksempel Carlsberg Byen, Sluseholmen og Teglholmen, der ingen sammenhæng har med de oprindelige bydele omkring sig.

Vi er efter mange overvejelser og diskussioner i Organisationsbestyrelsen endt med at sige ja til at bygge de almene boliger på Stejlepladsen. AKB, København vil gå aktivt ind i byggeprocessen og påtage sig rollen som bygherre for at bruge vores indflydelse til at skabe sammenhæng. Så stærk en sammenhæng som muligt mellem Sydhavnen og nybyggeriet.

Det kan vi ikke gøre alene. Vi vil inddrage alle i Sydhavnen, som vil bidrage. Startende med beboerne i respektfuld over for den modstand, projektet har mødt. Så de almene boliger, der bliver opført på området, kommer til at afspejle lokal kultur, miljø og historie – og samtidig flugter med AKB, Københavns pejlemærker om Engagement, Naboskab, Grønt Liv og Betalbare Boliger.

AKB, København vil mangfoldigheden – også i nybyggeri

Når vi har sagt ja til at byggede almene boliger på Stejlepladsen, så er det altså ikke fordi vi blåstempler byggeriet eller den lukkede proces hvor pladsen kom i spil. Beslutningen er ganske enkelt et forsøg på at sikre, at det almene – i skikkelse af AKB, København – kommer til at fylde mest muligt i projektet. Så vi ender med forskellige boligformer og beboere. I så tæt kontakt med den “gamle” sydhavn som muligt.

Vi vil i den videre byggeproces gøre alt, hvad der står i vores magt, for at sætte vores præg på Stejlepladsen. Blandt andet ved at invitere til dialog om den videre proces. Og om hvordan vi bygger bro mellem nyt og gammelt. Med vores evne til at tænke nyt. Og med ærbødig respekt for – og dybfølt kærlighed til – alt det, som Sydhavnen er og står for i dag; sprælsk, mangfoldig, grøn – og et fantastisk sted at bo.

/Mikkel

Dette indlæg blev udgivet i Beboerdemokrati, Bæredygtighed. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *