Vores målsætninger

I organisationsbestyrelesen arbejder vi efter det målsætningsprogram, vi vedtog sammen i 2012. Det er fokusområder, som tilsammen skaber det AKB, København, vi ønsker at være en del af.

Alle skal have råd til et hjem

"Vi er meget bevidste om at holde udgifterne nede, så huslejen ikke ryger op. Vi tror på, at udvikling går hånd i hånd med en sund økonomi, og ser hele tiden fremad og søger nye måder at bygge og drive vores afdelinger"

Det er vigtigt, at alle led i organisationen støtter målsætningsprogrammet og kan gennemskue de økonomiske muligheder, der er for at finansiere nye initiativer.

Læs mere om økonomi

Et synligt boligselskab

"Os, der bor i AKB, København er en del af et stort fællesskab. Jeg vil gerne være med til at styrke tilknytningen og give muligheder for, vi alle kan sætte præg på vores hjem, afdeling og boligselskab. De gode historier skal spredes både blandt os selv og til verden omkring os."

Det er vores ønske at intensivere fællesskabet i vores organisation og give vores beboere et klart billede af, hvad det betyder at være en del af Boligselskabet AKB, København. 

Læs mere om internt image og eksternt image

Vi passer på vores omgivelser

"Det koster på co2-regnskabet at bygge boliger, så vi har et stort ansvar for at sænke belastningen. Bæredygtighed er mange ting, og vi arbejder med det inden for miljø, økonomi og det sociale"

I AKB, København har vi længe interesseret os for energi og miljø, og har konkrete mål og ambitioner inden for dette område.

Læs mere om energi og miljø

God service til beboerne

"Service er mange ting. Det er tilgængelighed, det er tryghed, og det er hjælp i hverdagen. For mig er det vigtigt, at vi holder huslejen nede og bevarer den gode service"

God service og gensidig tillid er vigtigt i alle typer af organisationer – ikke mindst i vores, hvor de positive relationer skal danne rammer om beboernes hverdag.

Læs mere om service overfor bebeoerne

Dygtige og glade medarbejdere

"Vi sætter et godt arbejdsmiljø rigtig højt. Vores medarbejdere skal trives i deres hverdag, og vi skal gøre god brug af deres viden og evner. Det er også vigtigt, at alle får ny viden, så vi er klar til fremtidens drift. Vi sigter hele tiden mod at gøre det bedre i dag, end vi gjorde i går."

Boligselskabet AKB, København skal være et godt sted at arbejde. Vi vil sikre professionelle driftsenheder, hvor alle afdelinger anvender it i de væsentligste arbejdsprocesser.

Læs mere om arbejdsgiverrollen

Nye moderne boliger

"Når vi bygger nyt, bygger vi til fremtiden. Vi tænker bæredygtighed i alle dets aspekter; bygningerne skal være miljørigtige, have økonomisk balance og opfylde vores sociale profil med beboerne i fokus."

Vi udvider til stadighed med nye boliger og boligformer til at understøtte vores beboeres behov, og vores ambition er at gøre vores nye boliger til andet og mere end et tag over hovedet.

Læs mere om nybyggeri

Boliger, der følger med tiden

"Klimaet ændrer sig, vores behov ændrer sig, og forventningerne til en bolig ændrer sig. Vi følger hele tiden med i forandringerne og gør vores bedste for, at vores boliger er tidssvarende og fremtidssikrede"

Boligselskabet AKB, Københavns boliger skal være blandt de bedste – også i fremtiden. Derfor har vi sat fokus på, hvordan vi sikrer, at vores beboere får de bedste indvendige og udvendige rammer for deres liv og dagligdag.

Læs mere om fremtidssikrede bygninger

Henning Andersen

Sammen er vi AKB, København

"Jeg har selv været en del af et stærkt beboerdemokrati i mange år og har oplevet, hvordan vi i fællesskab kan rykke os rigtig langt"

Beboernes medindflydelse og ejerskab er helt centralt i vores organisation, og det skal vi gøre alt for at opretholde og understøtte. Det er dig og mig, der udgør og ejer AKB, København.

Læs mere om beboerdemokrati

Der skal være plads til alle

"Jeg har været med til at lave vores boligsociale profil, fordi jeg synes det er vigtigt, at vi som boligselskab tager ansvar og sikrer, at der er plads til alle"

Vi sætter trivsel blandt vores beboere højt. Det er vigtigt, at alle har det godt, der hvor de bor, og vores boliger skal ikke bare være et sted at opholde sig – vi ønsker at give folk et hjem.

Læs mere om boligsocialt ansvar